Minggu, 18 November 2012

Undangan Routinan

-->
MAJELIS MUJAHADAH DAN SHOLAWAT
“ SIMTHUD DUROR“
MASJID AL MUNAWWIR
Sekretariat : Kadilajo, Kadilajo, Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah Telp 085293397227

Perihal : Undangan Maulid                                                                   Kepada Yth :
                                                                                                               Bp. Ibu, Ikhwan & Akhwat :
                                                                                                             
                                                                                                              ……………………………...
                                                                                                             
                                                                                                               Beserta jam’ah Masjid :
                                                                                                              
                                                                                                                Di :………………………


     Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan rahmad dan HidayahNya kepada kita semua,dan tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita baginda Sayyidina Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafa’atNya di hari kiyamat nanti. AMIEN…
Selanjutnya kami selaku pengurus MAJELIS TA’LIEM malam selasa wage mengharap kehadiran bapak / ibu, Ikhwan dan akhwat besuk pada :
Hari / Tanggal             : Senin Pon , 05 November 2012
Jam                              : 19. 30 Wib ( ba’da Isyak ) s/d Selesai
Tempat                        : Rmh . Bp Semi Al Miyanto
  ( Purwosari , Dompol , Kemalang , Klaten )
Acara                           : Mujahadah pembaca’an Maulid Simthud Duror dan
  Tausyiah
Bersama                      : Habib Muhammad Zein Rifki Bin Ahmad Bin Zein Jailani
  ( dari Karangnongko, Klaten )
& Jamiyyah sholawat Chubbun Nabi Prambonan , Leses , Manisrenggo , Klaten
Demikian surat undangan ini telah kami sampaikan, semoga Allah Swt meringankan langkah kita Amien, atas kehadirannya kami ucapkan Jazzakumullahu Ahsanal jaza’. AMIEN….
 Wassalamu’alaikum Wr . WbKadilajo , 30 Oktober 2012
Mengetahui

  Ketua                                                                                                          SekretarisSumardjo                                                                                          Wuryanto Nur Salim

Di gelar Wayang Kulit dan Krida Bhakti di Rumah Alm. Bapak Suharno


Karangnongko. Wayang adalah suatu budaya orang jawa juga dengan media wayang kita dapat mengambil gambaran watak suci ( kebagusan ) dan watak suro ( kejelekan ). dan pada zaman para WaliSongo wayang merupakan media untuk penyebaran islam di tanah Jawa seperti yang di lakukan oleh kanjeng SUNAN KALIJOGO . Nah dengan demikian Wayang selain jadi tontonan juga merupakan tuntunan bagi kita - kita apabila kita dapat mengambil dari hikmah tersebut. Di Rumah Alm.Bp. Suharno yang beralamat di dukuh , Kalikajar , Kadilajo , Karangnongko , telah di adakan " KRIDA BHAKTI " kegiatan ini untuk sosial pada Warga sekitar dan pahala dari sosial tersebut untuk meringankan beban Bp Suharno di hadapan ALLAH SWT, pada kegiatan tesebut pada malam harinya di gelar Wayang kulit semalam suntuk pada Hari sabtu malam ahad tanggal 17 November 2012 kemarin dengan dalang Ki Bagong Supono Dari Karang Kembang , Karangnongko yang mengambil cerita " KARNO TANDING " . Namun sebelum di gelar Wayang Kulit pada hari sabtu siang di adakan bazar pasar murah dan pengobatan gratis serta pelayan terpadu ( posyandu ) untuk anak anak balita . Semoga kegiatan tersebut menjadi amal jariyah semua keluarga Alm. bapak Suharno.
Penulis : SLAMET